Forkortelser ved norske jernbaner

Sammenstilt av Svein Sando

Distrikter ved NSB (ca 1913 - 1.1.1989)

Forkortelse Distrikts nr Betydning
O eller Kra 1 Oslo / Kristiania (til 1925)
D eller Drm 2 Drammen
H eller Hmr 3 Hamar
T eller Thm eller Thj 4 Trondheim (1931-89) / Trondhjem (-1929)
Ndr 4 Nidaros (1930)
S eller Stv 5 Stavanger
B eller Brg 6 Bergen
K eller Krs 7 Kristiansand
N eller Nrv 8 Narvik
Ard 9 Arendal

Banemerker ved Statsbanene

Statsbanenes banemerker var i bruk til ca 1921. Banemerkene ble helst skrevet med punktum etter hver store bokstav (Sø.B. fx)

Merke
(mest vanlige form først)

Bane

Distrikt
KB Kongsvingerbanen 1
SB Smaalensbanen (Østfoldbanen) 1
KFB Kongsvinger-Flisenbanen 1
KEB Kongsvinger-Elverumbanen (omfatter fra 1911 også KFB) 1
KGB, CGB Kristiania-Gjøvikbanen 1
DRB, DR Drammen-Randsfjorbanen 2
KDB, CDB, CD Kristiania-Drammenbanen 2
DSB, DS Drammen-Skien(s)banen 2
SøB Sørlandsbanen 2+7
RB Rørosbanen 3+4
HGB Hamar-Grundsetbanen 3
GAaB Grundset-Aamotbanen 3
StAaB/S Støren-Aamotbanen Syd (Rena-Tynset) 3
EHB Eidsvoll-Hamarbanen 3
EOB Eidsvoll-Ottabanen (omfatter fra 1894 også EHB) 3
HSB Hamar-Selbanen (brukt under anlegget, EOB overtok i 1894) 3
ESt/S Eidsvoll-Størenbanen Syd ((Eidsvoll)-Otta-Dombås) 3
TSB, TStB Trondhjem-Størenbanen 4
StAaB/N Støren-Aamotbanen Nord (Tynset-Støren) 4
MB Merakerbanen 4
HSB Hell-Sunnanbanen 4
NB Nordandsbanen (bare brukt under anlegget) 4
SEB Stavanger-Egersundbanen 5
EFB Egersund-Flekkefjordbanen 5
BVB Bergen-Vossbanen (til 1909) 6
BB Bergensbanen (omfatter også BVB) 6
KBB, CBB Kristiansand-Byglandsfjordbanen 7
OB Ofotbanen 8
AAaB Arendal-Aamlibanen (omfatter også Treungenbanen) 9

Privatbanene

Merke

Bane

NHJ Hovedbanen
UB Urskogbanen (til 1898)
UHB Urskog-Hølandsbanen
VB Valdresbanen
TEB Tønsberg-Eidsfosbanen
HVB Holmestrand-Vittingfosbanen
LB Lierbanen
RjB, RB Rjukanbanen
ST Thamshavnbanen
NOB Nesttun-Osbanen
GFB Grimstad-Frolandbanen