Sveins jernbanebilder

Søk på materiell inneholdende teksten "Di 3"

Funnet 309 bilder.

Oslo Ø/S, indre plattformer 1972-04-02
Tog 292L, Di 3.627
Vist 45833 ganger

Oslo Ø/S, ytre plattformer 1969-12-14
Di 3.614
Ankommer Oslo Ø som løslok fra Eina, skal til Marienborg for ukentlig ettersyn/lokbytte
Vist 44075 ganger

Oslo Ø/S, ytre tomter 1972-08-20
Di 3.632
Vist 43754 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-04-04
Di 3.609
Vist 43238 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-09-19
Di 3.604
Vist 43451 ganger

Våler-Braskereidfoss 1973-07-17
Tog 5081, Di 3.619
Vist 45167 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-05-13
Tog 5082, Di 3
Vist 44407 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-08-20
Tog 5081, Di 3
Haugsfoss bro
Vist 44495 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-05-13
Tog 5081, Di 3.605
Vist 47125 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-11-23
Tog 5082, Di 3.602
Vist 44803 ganger

Bro over Hovinveien 1973-03-18
Tog 288, Di 3.624
Vist 44610 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 45259 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 45259 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 45259 ganger

I innerkurven ved Lille O 1972-05-21
Tog 288, Di 3.627
Vist 45146 ganger

Kjelsås st nord 1970-01-25
Tog 292L, Di 3.614
Vist 45076 ganger

På vei ved Rådalen tunnel I 1970-05-24
Tog 292L, Di 3.614
Vist 45182 ganger

I ytterkurven syd-øst for Sander gård 1974-12-29
Tog 292L, Di 3.628
Vist 45145 ganger

Snippen 1974-03-31
Tog 292L, Di 3.633
Vist 45252 ganger

Eina 1973-04-22
Tog 283, Di 3.620
Vist 44234 ganger

Dokka 1973-04-22
Tog 281, Di 3.620
Vist 44456 ganger

Tonsåsen-Bjørgo 1979-05-12
Tog 283, Di 3.625
Vist 45553 ganger

Fagernes 1973-04-22
Di 3.620
Vist 43324 ganger

Hamar 1970-07-00
Di 3.623
Vist 45211 ganger

Hamar 1971-05-27
Di 3.643
Vist 45360 ganger

Hamar 1971-06-05
Tog 456, Di 3.633
Di 3.633 i 456 krysser med 455
Vist 46431 ganger

Hamar 1971-06-19
Tog 301, Di 3.641
3.641 i 302 passerer utrangert 30b 362 ved kullsporet
Vist 47394 ganger

Hamar 1975-03-02
Di 3.628
Vist 44862 ganger

Hamar 1977-06-08
Di 3.641
Vist 45484 ganger

Hamar 1981-08-18
Di 3.622
Vist 44049 ganger

Hamar 1982-02-08
Tog 378, Di 3.603
Vist 45675 ganger

Hamar 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 21242 ganger

Hamar 1998-00-00
Tog 301, Di 3.643
Vist 21076 ganger

Hamar 1999-00-00
Tog 301, Di 3.629
Vist 20295 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 48624 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 48623 ganger

Elverum 1978-06-10
Tog 301, Di 3.624
Vist 45376 ganger

Elverum 1982-04-03
Di 3.606
Vist 43547 ganger

Elverum 1982-06-00
Tog 378?, Di 3.603
Vist 44554 ganger

Elverum 1982-06-00
Di 3.603
Vist 43899 ganger

Elverum 1982-06-01
Di 3.605
Vist 46153 ganger

Øksna 1982-06-15
Tog 5722, Di 3.611
Vist 43946 ganger

Øksna 1990-00-00
Di 3.608
Vist 43901 ganger

Opphus 1994-04-00
Tog 302, Di 3.619
Vist 19704 ganger

Rasta 1991-05-20
Tog 302, Di 3
Vist 19238 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 301, Di 3.618
Vist 19545 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 302, Di 3.642
Vist 22837 ganger

Bjørånes-Atna 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Rett syd for Atna st
Vist 22426 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 20280 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 301, Di 3.631
Vist 19218 ganger

Anta-Hanestad 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 20239 ganger

Hanestad 1972-08-17
Tog 5715, Di 3.614
Vist 44757 ganger

Hanestad-Barkald 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Hersetstøa (Østby rasteplass Rv 3)
Vist 22108 ganger

Barkald 1982-07-17
Tog 301, Di 3.628
Vist 45660 ganger

Barkald-Bellingmo 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Høyeggdammen
Vist 22055 ganger

Bellingmo-Alvdal 1989-03-20
Tog 302, Di 3.642
Vist 48746 ganger

Bellingmo-Alvdal 1994-04-00
Tog 301, Di 3.630
Vist 19277 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 22677 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 22677 ganger

Dombås st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 45282 ganger

Dombås st 1972-08-19
Tog 351, Di 3.642
Vist 48312 ganger

Dombås st 1988-10-10
Di 3.616
Vist 43438 ganger

Dombås st 1991-02-24
Tog 354, Di 3.625
Vist 18458 ganger

Dombås-Bottheim 1983-02-01
Tog 352, Di 3.643
Vist 45865 ganger

Dombås-Bottheim 1983-04-24
Tog 351, Di 3
Vist 45249 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5252, Di 3.616
Vist 44822 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5253, Di 3.616?
Vist 42958 ganger

Dombås-Bottheim 1983-07-06
Tog 351, Di 3.622
Vist 44878 ganger

Bottheim-Lesja 1983-02-26
Tog 351, Di 3.642
Vist 48682 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-16
Tog 354, Di 3.618
Vist 45253 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-30
Tog 5254, Di 3.614
Vist 45477 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-00
Tog 351, Di 3
Vist 45418 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-21
Tog 352, Di 3.642
Vist 48354 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607
Vist 44912 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607, 3.632
Vist 43413 ganger

Bottheim-Lesja 1986-06-00
Tog 351, Di 3.641
Vist 46464 ganger

Bottheim-Lesja 1988-08-24
Tog 5252, Di 3
Vist 45147 ganger

Lesja 1983-07-00
Tog 355, Di 3.622
Vist 44021 ganger

Lesja-Lora 1983-02-09
Tog 354, Di 3.642
Vist 47927 ganger

Lesja-Lora 1983-04-27
Tog 353, Di 3.614
Vist 44969 ganger

Lesja-Lora 1983-06-30
Tog 354, Di 3.632
Vist 44889 ganger

Lesja-Lora 1983-07-05
Di 3.609
Stedsangivelsen er noe usikker. Kan også være lenger vest.
Vist 43155 ganger

Lora-Lesjaverk 1983-02-00
Tog 351, Di 3
Vist 44985 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-04-16
Tog 352, Di 3.629
Vist 44879 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 46090 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 46090 ganger

Lesjaskog-Bjorli 1983-07-05
Tog 5252, Di 3.615
Vist 44535 ganger

Bjorli-Verma 1983-07-05
Tog 5253, Di 3
Vist 44883 ganger

Bjorli-Verma 1988-08-24
Tog 354, Di 3.628
Stuguflåten bro
Vist 45463 ganger

Romsdalshorn-Åndalsnes 1972-08-19
Di 3.607
Vist 43342 ganger

Heimdal 1976-06-17
Tog 301, Di 3.617
Vist 45116 ganger

Heimdal 1989-02-25
Tog 43, Di 3.623
Forspann av Di 3 pga kjøring om SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 45061 ganger

Heimdal 1996-08-00
Tog 302, Di 3.619
302 og 30a 271 i veterantogkjøring v Trondheim
Vist 19790 ganger

Heimdal st nord-øst 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 18796 ganger

Bro over vei Heimdal st nord 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 19410 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 1989-05-23
Tog 301, Di 3.602
Vist 45603 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 2000-08-20
Tog 410, Di 3.631
Vist 18091 ganger

Heggstad hp 1987-11-00
Tog 302, Di 3
Vist 45395 ganger

Søberg-Melhus 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 19390 ganger

Nypan st 1989-05-23
Tog 5711, Di 3.628, El 16
Vist 42501 ganger

Lundamo-Hovin 1989-07-12
Tog 302, Di 3.626
Vist 45176 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Krogstadsanden rett før Støren
Vist 44610 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
v. Krogstadsanden og Haga bru
Vist 25006 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Haga bru rett før Støren
Vist 44609 ganger

Støren 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 20289 ganger

Støren 1997-08-00
Di 3.629
Dobbel Di 3 med Gt fra Dovrebanen på Støren st
Vist 17450 ganger

Marienborg syd 1988-10-20
Di 3.608
Vist 43796 ganger

Marienborg, midten 1970-08-13
Di 3.626
Vist 43378 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628
Vist 44857 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628, Di 3.622
Multippelkobling
Vist 42638 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 46479 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Di 3.627
Nyrevidert lok
Vist 44172 ganger

Marienborg nord 1988-04-04
Tog 302, Di 3
Vist 45418 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 46191 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 46190 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-05-02
Tog 302, Di 3.629
Vist 45550 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3.618
Vist 45715 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3
Vist 45645 ganger

Fra Hoemsvegen 1991-06-23
Di 3.630
Tysk utfluktstog med BR 41.241 med Di 3 forspent
Vist 17541 ganger

Stavne stp 1988-04-30
Tog 301, Di 3.642
Vist 48646 ganger

Stavne stp 1988-08-26
Tog 305, Di 3.641
Vist 45490 ganger

Stavne stp 1988-11-00
Tog 302, Di 3.643
I snødrevet
Vist 46395 ganger

Selsbakk st, nord på plattform 1991-06-21
Tog Kongetog, Di 3.633
Kongen på vei til signingen i Nidarosdomen
Vist 17797 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Stavnebroen pga reparasjon av Skansen bro
Vist 21859 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 21860 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 21862 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 21861 ganger

Fra Hans Osnes veg 1993-07-00
Di 3
Vist 17480 ganger

SLB mellom Marienborg og tunnel under Størenbanen 1988-10-20
Tog 5793, Di 3.604
Vist 44602 ganger

Strindveien i bro over SLB 1987-09-24
Tog 5793, Di 3.608
Vist 46275 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.627
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 46053 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.608
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 45909 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.615
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 45299 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.608
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 45859 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-07-10
Tog 5781, Di 3.624
Vist 46016 ganger

Tynset-Telneset 1976-06-16
Tog 302, Di 3.615
Vist 45421 ganger

Høsøien 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Vist 22083 ganger

Røros 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 46478 ganger

Røros 1999-01-00
Tog 302, Di 3.642
Datering usikker, enten senhøsten 98 eller vinteren 99
Vist 22576 ganger

Glåmos 1971-06-09
Tog 301, Di 3.626
Vist 45190 ganger

Rugldalen-Reitan 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Nesvollen, PLO Rv 30
Vist 22204 ganger

Haltdalen-Langlete 1991-08-25
Di 3.642
Vist 20521 ganger

Langlete-Reitstøa 1987-09-25
Tog 5728, Di 3.633
I Krokkurven
Vist 47800 ganger

Langlete-Reitstøa 1991-08-25
Tog 301, Di 3.623
Vist 22932 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 25109 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 25108 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Ut av Krokkurven
Vist 25108 ganger

Trondheim S: Platttformer vestlig 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 46574 ganger

Plattformer østlig 1978-06-12
Tog 451, Di 3.615
Vist 45571 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 18915 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.629
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 18288 ganger

Lademoen st 1971-06-08
Tog 5762 antg., Di 3.628
Tatt fra 2.etasje på Lademoen st
Vist 45197 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-04-30
Tog 5741, Di 3.608
Vist 19409 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-09-08
Tog 477?, Di 3.642
Vist 21493 ganger

Lilleby (tidl. Lademoen) hp 1991-05-03
Tog 5741 antg., Di 3.605
Antagelig Kopperåkippen
Vist 21116 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1989-08-27
Tog 424, Di 3.618
Vist 46166 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1999-05-00
Tog 422, Di 3.621
Vist 20616 ganger

Lilleby smelteverk, gangvei ved gravlund øst 1999-05-00
Tog 421, Di 3.628
Ved Lilleby skole
Vist 19817 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 45685 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 45685 ganger

Ladalen hp 1989-06-05
Tog 471, Di 3.625
Vist 47159 ganger

Ladalen hp 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 20407 ganger

Leangen stasjon 1988-08-20
Tog 5796, Di 3.611
Vist 47154 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 19855 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 19855 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 46213 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 46213 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 451, Di 3.631
Vist 46223 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Vist 45944 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Tatt i retning mot Rotvoll før Statoils forskningstasjon ble oppført
Vist 45943 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 21667 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 21667 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 1999-06-00
Tog 477, Di 3
Vist 20247 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-05-00
Tog 477, Di 3
Vist 20245 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 477?, Di 3.641
Vist 19426 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 21627 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 21627 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-11-09
Tog 478, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i 477/78
Vist 19738 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog L6726, Di 3.628
Vist 18152 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog 477, Di 3.643
Vist 21149 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 2000-09-00
Tog 478, Di 3.642
Vist 22394 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 18904 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 17077 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 19043 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 17216 ganger

Grillstad fabrikker 1999-06-00
Tog 471, Di 3.629
Vist 20987 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe
Vist 45487 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Ranheim st
Vist 45486 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 21109 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 21109 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.618
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 45083 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.633
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 45565 ganger

Ranheim st., fra overgangsbro 2000-06-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 21983 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 18708 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 18708 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 43445 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 43444 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 19721 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 19721 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Være
Vist 45518 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Sjølyst
Vist 45517 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 19806 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 19793 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 19793 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 19793 ganger

Være vest: veikryss ved Ranheimsveiens slutt 1988-09-07
Tog 451, Di 3.621
Vist 47355 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 46376 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 46376 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 45395 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 45395 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 45743 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 45731 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2000-10-00
Tog 478, Di 3
Vist 19552 ganger

Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2000-10-00
Tog 478, Di 3.641
Vist 20336 ganger

Være midten: Fra hovedveien, litt vest for stikkveien ned til Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 45270 ganger

Være øst: rett vest for planovergang ved Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 36864 ganger

Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen 1994-00-00
Tog 5753, Di 3 x 2
Vist 18286 ganger

Hundhamaren, fra nes 2000-09-00
Tog 5792, Di 3.633
Vist 21363 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Toget kommer ut av skjæringa
Vist 19954 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Sett mot vika
Vist 19954 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20385, Di 3.641
Vist 20165 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20383, Di 3.641
Vist 20183 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 19559 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 19557 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 46085 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 46085 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 477, Di 3
Vist 22234 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 5781, Di 3 + SJ T44
Vist 19007 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 478, Di 3
Vist 21152 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 5796, Di 3 x 2
Vist 19265 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 451, Di 3
Vist 21740 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1998-05-27
Tog 5792, Di 3 x 2
Vist 21139 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2000-05-00
Tog 384, Di 3
Vist 20628 ganger

Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden 1999-06-00
Tog 5791, Di 3.633
Dette var det antatt siste gang Di 3 ble brukt i hovedgodstogene på Nordlandsbanen, men bruken ble forlenget.
Vist 21206 ganger

Vikhahar st. øst 1991-06-01
Tog 430 x 421, 92, Di 3
Vist 16245 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 20318 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 20318 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 8.717, Di 3.628
Vist 19499 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 3.628
Vist 21180 ganger

Haugan gård 1993-08-00
Tog 456? 5796?, Di 3 x 2
Nattoget eller personvogn i godstog 5796
Vist 16051 ganger

Torp hp, Malvikvn. 630 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 44021 ganger

Midtsand, v bussholdeplass 1988-03-07
Tog 457, 5732, 92.51 x Di 3.617
457 krysser 5732
Vist 42838 ganger

Midtsand, øst, fra hovedveien 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 46250 ganger

Hommelvik st, vest 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 46192 ganger

Ved Nygård i Hommelvika 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 44164 ganger

Hell st 2004-10-29
Tog Bluesexpre, Di 3
Vist 17182 ganger

Hell-Eidum 1988-05-02
Tog 5731, Di 3.613
Kopperåkippen
Vist 43827 ganger

Hegra-Sona 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 44934 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 44885 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 5754, Di 3
Vist 44543 ganger

Gudå-Meråker 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 46178 ganger

Kopperå stasjon 1975-06-26
Tog 5760, Di 3.626
Vist 44275 ganger

Storlien 1975-06-26
Di 3.626
Vist 43325 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5783, Di 3.617
Skrapjern til Jernverket på Mo
Vist 44322 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5798, Di 3, trippel
Vist 42957 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 45173 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 5773, Di 3.619
Vist 44776 ganger

Åsen-Rognlan 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 44607 ganger

Åsen-Rognlan 1994-08-00
Di 3.629
Vist 17388 ganger

Skogn-Levanger 1989-04-06
Tog 452, Di 3.618
Vist 44565 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3.631
Vist 44822 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3, dobbel
Vist 43308 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 44670 ganger

Steinkjer 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 45089 ganger

Steinkjer-Byafossen 1994-08-00
Tog 458, Di 3.642
Vist 21306 ganger

Byafossen-Fossemvatnet 1978-06-17
Tog 5794, Di 3.613
Vist 44368 ganger

Fossemvatnet-Sunnan 1994-08-00
Di 3.622
Vist 16883 ganger

Hjerkin st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 45277 ganger

Drivstua 1975-06-27
Di 3.631
Vist 43467 ganger

Drivstua-Engan 2000-08-20
Tog 408, Di 3.632
Innkjør Drivstua st
Vist 18515 ganger

Soknedal st 1970-08-12
Tog 5706, Di 3.602
Vist 44767 ganger

Stod-Valøy 1978-06-17
Tog 451, Di 3, dobbel
Vist 43991 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 19673 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 19673 ganger

Jørstad 1971-06-08
Tog 5731, Di 3.604
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 44198 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 456, Di 3.630
Vist 46153 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 45714 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Vist 45714 ganger

Grong 1975-06-26
Tog 5772, Di 3.605
Vist 48375 ganger

Lassemoen 1978-06-12
Tog 5775, Di 3.623
Vist 45115 ganger

Namsskogan-Bjørnstad 1989-07-30
Tog 5798, Di 3.627
Vist 45077 ganger

Svenningdal 1978-06-12
Tog 5776, Di 3.621
Underveisgodstoget 5776 krysser med 451 på Svenningdal st
Vist 45384 ganger

Svenningdal-Trofors 1982-07-27
Tog 5796, Di 3.612
Vist 44282 ganger

Mosjøen 1978-06-12
Tog 452, Di 3.620
Vist 44346 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 45388 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 45387 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Vist 47760 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Skifting av vogner i 455
Vist 47760 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 45038 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 452, Di 3.606
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 45040 ganger

Gullsmedvik 1970-08-14
Di 3.621
Lok for malmtrafikken mellom Storforshei og Gullsmedvik
Vist 44905 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5795, Di 3.619
Klargjøring av tog 5795 til Storforshei
Vist 46403 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 44649 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 44649 ganger

Gullsmedvik-Skonseng 1978-06-16
Tog 5907, Di 3.623
Vist 45108 ganger

Hjartåsen-Krokstrand 1982-07-19
Tog 451, Di 3
Bro over Raufjellfossen
Vist 45468 ganger

Bolna 1982-07-19
Tog 452, Di 3.632
Vist 44845 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 5791, Di 3.607
5791 passerer Polarsirkelen
Vist 46516 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 451, Di 3.630
Vist 45514 ganger

Rognan 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
Vist 44717 ganger

Rognan-Setså 1998-07-12
Tog 5790, Di 3.632
Langset
Vist 18436 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 44885 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 44885 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 452, Di 3.628
Vist 45258 ganger

Fauske 1978-06-14
Tog 456, Di 3.631
Vist 45028 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 45248 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 45248 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
Vist 43171 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
3.610 sammen med 26c 411 (NJK utflukt)
Vist 43171 ganger

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 46 treff på sesfoto, og 1694100 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 326 treff ·