Sveins jernbanebilder

Søk på materiell inneholdende teksten "Di 3"

Funnet 309 bilder.

Oslo Ø/S, indre plattformer 1972-04-02
Tog 292L, Di 3.627
Vist 45544 ganger

Oslo Ø/S, ytre plattformer 1969-12-14
Di 3.614
Ankommer Oslo Ø som løslok fra Eina, skal til Marienborg for ukentlig ettersyn/lokbytte
Vist 43805 ganger

Oslo Ø/S, ytre tomter 1972-08-20
Di 3.632
Vist 43495 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-04-04
Di 3.609
Vist 42981 ganger

Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-09-19
Di 3.604
Vist 43177 ganger

Våler-Braskereidfoss 1973-07-17
Tog 5081, Di 3.619
Vist 44886 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-05-13
Tog 5082, Di 3
Vist 44137 ganger

Heradsbygd-Vesterhaug 1982-08-20
Tog 5081, Di 3
Haugsfoss bro
Vist 44223 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-05-13
Tog 5081, Di 3.605
Vist 46854 ganger

Vesterhaug-Elverum 1982-11-23
Tog 5082, Di 3.602
Vist 44526 ganger

Bro over Hovinveien 1973-03-18
Tog 288, Di 3.624
Vist 44329 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 44971 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 44971 ganger

Grefsen st 1971-03-04
Tog 5193, Di 3.627
Vist 44971 ganger

I innerkurven ved Lille O 1972-05-21
Tog 288, Di 3.627
Vist 44870 ganger

Kjelsås st nord 1970-01-25
Tog 292L, Di 3.614
Vist 44794 ganger

På vei ved Rådalen tunnel I 1970-05-24
Tog 292L, Di 3.614
Vist 44899 ganger

I ytterkurven syd-øst for Sander gård 1974-12-29
Tog 292L, Di 3.628
Vist 44869 ganger

Snippen 1974-03-31
Tog 292L, Di 3.633
Vist 44973 ganger

Eina 1973-04-22
Tog 283, Di 3.620
Vist 43951 ganger

Dokka 1973-04-22
Tog 281, Di 3.620
Vist 44148 ganger

Tonsåsen-Bjørgo 1979-05-12
Tog 283, Di 3.625
Vist 45249 ganger

Fagernes 1973-04-22
Di 3.620
Vist 43039 ganger

Hamar 1970-07-00
Di 3.623
Vist 44925 ganger

Hamar 1971-05-27
Di 3.643
Vist 45058 ganger

Hamar 1971-06-05
Tog 456, Di 3.633
Di 3.633 i 456 krysser med 455
Vist 46118 ganger

Hamar 1971-06-19
Tog 301, Di 3.641
3.641 i 302 passerer utrangert 30b 362 ved kullsporet
Vist 47079 ganger

Hamar 1975-03-02
Di 3.628
Vist 44575 ganger

Hamar 1977-06-08
Di 3.641
Vist 45190 ganger

Hamar 1981-08-18
Di 3.622
Vist 43774 ganger

Hamar 1982-02-08
Tog 378, Di 3.603
Vist 45363 ganger

Hamar 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 20942 ganger

Hamar 1998-00-00
Tog 301, Di 3.643
Vist 20753 ganger

Hamar 1999-00-00
Tog 301, Di 3.629
Vist 19991 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 48339 ganger

Ilseng-Hørsand 1982-07-14
Tog 301, Di 3.642
Vist 48338 ganger

Elverum 1978-06-10
Tog 301, Di 3.624
Vist 45083 ganger

Elverum 1982-04-03
Di 3.606
Vist 43288 ganger

Elverum 1982-06-00
Tog 378?, Di 3.603
Vist 44270 ganger

Elverum 1982-06-00
Di 3.603
Vist 43621 ganger

Elverum 1982-06-01
Di 3.605
Vist 45890 ganger

Øksna 1982-06-15
Tog 5722, Di 3.611
Vist 43673 ganger

Øksna 1990-00-00
Di 3.608
Vist 43639 ganger

Opphus 1994-04-00
Tog 302, Di 3.619
Vist 19421 ganger

Rasta 1991-05-20
Tog 302, Di 3
Vist 18969 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 301, Di 3.618
Vist 19258 ganger

Bjørånes-Atna 1992-06-00
Tog 302, Di 3.642
Vist 22559 ganger

Bjørånes-Atna 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Rett syd for Atna st
Vist 22151 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 19989 ganger

Atna 1992-05-11
Tog 301, Di 3.631
Vist 18907 ganger

Anta-Hanestad 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 19961 ganger

Hanestad 1972-08-17
Tog 5715, Di 3.614
Vist 44476 ganger

Hanestad-Barkald 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Hersetstøa (Østby rasteplass Rv 3)
Vist 21828 ganger

Barkald 1982-07-17
Tog 301, Di 3.628
Vist 45375 ganger

Barkald-Bellingmo 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
v Høyeggdammen
Vist 21783 ganger

Bellingmo-Alvdal 1989-03-20
Tog 302, Di 3.642
Vist 48460 ganger

Bellingmo-Alvdal 1994-04-00
Tog 301, Di 3.630
Vist 18984 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 22391 ganger

Bellingmo-Alvdal 1998-07-23
Tog 302, Di 3.642
Nyegga syd for Alvdal
Vist 22391 ganger

Dombås st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 44998 ganger

Dombås st 1972-08-19
Tog 351, Di 3.642
Vist 48030 ganger

Dombås st 1988-10-10
Di 3.616
Vist 43170 ganger

Dombås st 1991-02-24
Tog 354, Di 3.625
Vist 18170 ganger

Dombås-Bottheim 1983-02-01
Tog 352, Di 3.643
Vist 45566 ganger

Dombås-Bottheim 1983-04-24
Tog 351, Di 3
Vist 44973 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5252, Di 3.616
Vist 44541 ganger

Dombås-Bottheim 1983-06-01
Tog 5253, Di 3.616?
Vist 42700 ganger

Dombås-Bottheim 1983-07-06
Tog 351, Di 3.622
Vist 44603 ganger

Bottheim-Lesja 1983-02-26
Tog 351, Di 3.642
Vist 48401 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-16
Tog 354, Di 3.618
Vist 44972 ganger

Bottheim-Lesja 1983-04-30
Tog 5254, Di 3.614
Vist 45192 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-00
Tog 351, Di 3
Vist 45143 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-21
Tog 352, Di 3.642
Vist 48076 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607
Vist 44641 ganger

Bottheim-Lesja 1983-06-28
Tog 5252, Di 3.607, 3.632
Vist 43150 ganger

Bottheim-Lesja 1986-06-00
Tog 351, Di 3.641
Vist 46171 ganger

Bottheim-Lesja 1988-08-24
Tog 5252, Di 3
Vist 44876 ganger

Lesja 1983-07-00
Tog 355, Di 3.622
Vist 43755 ganger

Lesja-Lora 1983-02-09
Tog 354, Di 3.642
Vist 47646 ganger

Lesja-Lora 1983-04-27
Tog 353, Di 3.614
Vist 44684 ganger

Lesja-Lora 1983-06-30
Tog 354, Di 3.632
Vist 44610 ganger

Lesja-Lora 1983-07-05
Di 3.609
Stedsangivelsen er noe usikker. Kan også være lenger vest.
Vist 42894 ganger

Lora-Lesjaverk 1983-02-00
Tog 351, Di 3
Vist 44703 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-04-16
Tog 352, Di 3.629
Vist 44602 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 45799 ganger

Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05
Tog 351, Di 3.641
Vist 45799 ganger

Lesjaskog-Bjorli 1983-07-05
Tog 5252, Di 3.615
Vist 44263 ganger

Bjorli-Verma 1983-07-05
Tog 5253, Di 3
Vist 44593 ganger

Bjorli-Verma 1988-08-24
Tog 354, Di 3.628
Stuguflåten bro
Vist 45159 ganger

Romsdalshorn-Åndalsnes 1972-08-19
Di 3.607
Vist 43087 ganger

Heimdal 1976-06-17
Tog 301, Di 3.617
Vist 44828 ganger

Heimdal 1989-02-25
Tog 43, Di 3.623
Forspann av Di 3 pga kjøring om SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 44777 ganger

Heimdal 1996-08-00
Tog 302, Di 3.619
302 og 30a 271 i veterantogkjøring v Trondheim
Vist 19501 ganger

Heimdal st nord-øst 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 18508 ganger

Bro over vei Heimdal st nord 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 19127 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 1989-05-23
Tog 301, Di 3.602
Vist 45304 ganger

Rett nord for Heimdal st, ved undergang 2000-08-20
Tog 410, Di 3.631
Vist 17794 ganger

Heggstad hp 1987-11-00
Tog 302, Di 3
Vist 45120 ganger

Søberg-Melhus 2000-08-27
Tog 2302, Di 3.633
Vist 19108 ganger

Nypan st 1989-05-23
Tog 5711, Di 3.628, El 16
Vist 42234 ganger

Lundamo-Hovin 1989-07-12
Tog 302, Di 3.626
Vist 44900 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Krogstadsanden rett før Støren
Vist 44332 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
v. Krogstadsanden og Haga bru
Vist 24728 ganger

Hovin-Støren 1973-06-30
Tog 5716, Di 3
Gt 5716 ved Haga bru rett før Støren
Vist 44331 ganger

Støren 1992-05-11
Tog 302, Di 3.621
Vist 20008 ganger

Støren 1997-08-00
Di 3.629
Dobbel Di 3 med Gt fra Dovrebanen på Støren st
Vist 17186 ganger

Marienborg syd 1988-10-20
Di 3.608
Vist 43535 ganger

Marienborg, midten 1970-08-13
Di 3.626
Vist 43114 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628
Vist 44576 ganger

Marienborg, midten 1971-06-09
Tog 5771, Di 3.628, Di 3.622
Multippelkobling
Vist 42375 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 46193 ganger

Marienborg nord 1971-06-09
Di 3.627
Nyrevidert lok
Vist 43900 ganger

Marienborg nord 1988-04-04
Tog 302, Di 3
Vist 45141 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 45908 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29
Tog 302, Di 3.623
Vist 45907 ganger

ved innkjørsignal Stavne 1988-05-02
Tog 302, Di 3.629
Vist 45270 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3.618
Vist 45432 ganger

Fra Hoemsvegen 1989-04-25
Tog 302, Di 3
Vist 45371 ganger

Fra Hoemsvegen 1991-06-23
Di 3.630
Tysk utfluktstog med BR 41.241 med Di 3 forspent
Vist 17275 ganger

Stavne stp 1988-04-30
Tog 301, Di 3.642
Vist 48360 ganger

Stavne stp 1988-08-26
Tog 305, Di 3.641
Vist 45195 ganger

Stavne stp 1988-11-00
Tog 302, Di 3.643
I snødrevet
Vist 46095 ganger

Selsbakk st, nord på plattform 1991-06-21
Tog Kongetog, Di 3.633
Kongen på vei til signingen i Nidarosdomen
Vist 17524 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Stavnebroen pga reparasjon av Skansen bro
Vist 21582 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 21583 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 21585 ganger

SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00
Tog 302, Di 3.642
Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro
Vist 21584 ganger

Fra Hans Osnes veg 1993-07-00
Di 3
Vist 17215 ganger

SLB mellom Marienborg og tunnel under Størenbanen 1988-10-20
Tog 5793, Di 3.604
Vist 44289 ganger

Strindveien i bro over SLB 1987-09-24
Tog 5793, Di 3.608
Vist 45985 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.627
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 45760 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 5707, Di 3.608
Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg
Vist 45623 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.615
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 45023 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-02-25
Tog 44, Di 3.608
Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg
Vist 45579 ganger

Strindveien i bro over SLB 1989-07-10
Tog 5781, Di 3.624
Vist 45718 ganger

Tynset-Telneset 1976-06-16
Tog 302, Di 3.615
Vist 45149 ganger

Høsøien 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Vist 21803 ganger

Røros 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 46197 ganger

Røros 1999-01-00
Tog 302, Di 3.642
Datering usikker, enten senhøsten 98 eller vinteren 99
Vist 22298 ganger

Glåmos 1971-06-09
Tog 301, Di 3.626
Vist 44908 ganger

Rugldalen-Reitan 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Nesvollen, PLO Rv 30
Vist 21930 ganger

Haltdalen-Langlete 1991-08-25
Di 3.642
Vist 20262 ganger

Langlete-Reitstøa 1987-09-25
Tog 5728, Di 3.633
I Krokkurven
Vist 47498 ganger

Langlete-Reitstøa 1991-08-25
Tog 301, Di 3.623
Vist 22625 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 24815 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
I Krokkurven
Vist 24814 ganger

Langlete-Reitstøa 2000-08-20
Tog 2302, Di 3.642
Ut av Krokkurven
Vist 24814 ganger

Trondheim S: Platttformer vestlig 1971-06-09
Tog 302, Di 3.621
Vist 46293 ganger

Plattformer østlig 1978-06-12
Tog 451, Di 3.615
Vist 45299 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.623
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 18629 ganger

Plattformer østlig 2000-12-26
Tog 2301, Di 3.629
Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB
Vist 18005 ganger

Lademoen st 1971-06-08
Tog 5762 antg., Di 3.628
Tatt fra 2.etasje på Lademoen st
Vist 44897 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-04-30
Tog 5741, Di 3.608
Vist 19120 ganger

Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-09-08
Tog 477?, Di 3.642
Vist 21209 ganger

Lilleby (tidl. Lademoen) hp 1991-05-03
Tog 5741 antg., Di 3.605
Antagelig Kopperåkippen
Vist 20830 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1989-08-27
Tog 424, Di 3.618
Vist 45876 ganger

Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1999-05-00
Tog 422, Di 3.621
Vist 20326 ganger

Lilleby smelteverk, gangvei ved gravlund øst 1999-05-00
Tog 421, Di 3.628
Ved Lilleby skole
Vist 19500 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 45389 ganger

Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02
Tog 421, Di 3.633
Vist 45389 ganger

Ladalen hp 1989-06-05
Tog 471, Di 3.625
Vist 46840 ganger

Ladalen hp 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 20113 ganger

Leangen stasjon 1988-08-20
Tog 5796, Di 3.611
Vist 46863 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 19560 ganger

Leangen gård omtrent 1991-05-03
Tog 5781, Di 3.627
Vist 19560 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 45929 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00
Tog 451, Di 3
Vist 45929 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 451, Di 3.631
Vist 45916 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Vist 45657 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01
Tog 5753, Di 3.632
Tatt i retning mot Rotvoll før Statoils forskningstasjon ble oppført
Vist 45656 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 21343 ganger

Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 21343 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 1999-06-00
Tog 477, Di 3
Vist 19948 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-05-00
Tog 477, Di 3
Vist 19946 ganger

Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 477?, Di 3.641
Vist 19136 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 21313 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00
Tog 471, Di 3.619
Vist 21313 ganger

Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-11-09
Tog 478, Di 3.623
Siste gang med Di 3 i 477/78
Vist 19448 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog L6726, Di 3.628
Vist 17867 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00
Tog 477, Di 3.643
Vist 20814 ganger

Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 2000-09-00
Tog 478, Di 3.642
Vist 22101 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 18622 ganger

Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 16796 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2000-09-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 18759 ganger

Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2003-07-11
Di 3.616
GM-gruppens tog
Vist 16933 ganger

Grillstad fabrikker 1999-06-00
Tog 471, Di 3.629
Vist 20672 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe
Vist 45210 ganger

Reppe, vestover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Ranheim st
Vist 45209 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 20793 ganger

Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 20793 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.618
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 44798 ganger

Ranheim st 1987-09-23
Di 3.633
Ekstratog, materielltransport? test?
Vist 45277 ganger

Ranheim st., fra overgangsbro 2000-06-00
Tog 477, Di 3.641
Vist 21657 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 18416 ganger

Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00
Tog 477, Di 4, Di 3
Vist 18416 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 43177 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16
Tog 456, Di 3.643+615
Vist 43176 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 19448 ganger

Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12
Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619
Vist 19448 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Være
Vist 45237 ganger

Reppe, østover 1990-04-10
Tog 451, Di 3
Utsikt fra Reppe mot Sjølyst
Vist 45236 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 19543 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 19530 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 19530 ganger

Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26
Tog 5792, Di 3.625, 3.621
Vist 19530 ganger

Være vest: veikryss ved Ranheimsveiens slutt 1988-09-07
Tog 451, Di 3.621
Vist 47070 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 46086 ganger

Være vest: planovergang nordside 1990-04-27
Tog 451, Di 3.619
Vist 46086 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 45103 ganger

Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10
Tog 423, Di 3.643
Vist 45103 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 45471 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07
Tog 5753, Di 3.606
Vist 45459 ganger

Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2000-10-00
Tog 478, Di 3
Vist 19281 ganger

Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2000-10-00
Tog 478, Di 3.641
Vist 20044 ganger

Være midten: Fra hovedveien, litt vest for stikkveien ned til Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 45004 ganger

Være øst: rett vest for planovergang ved Elingaard 1990-05-13
Tog 424, Di 3
Vist 36598 ganger

Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen 1994-00-00
Tog 5753, Di 3 x 2
Vist 17996 ganger

Hundhamaren, fra nes 2000-09-00
Tog 5792, Di 3.633
Vist 21069 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Toget kommer ut av skjæringa
Vist 19642 ganger

Saksvika, badeplass 1990-05-25
Tog 423, Di 3.643
Sett mot vika
Vist 19642 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20385, Di 3.641
Vist 19859 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 20383, Di 3.641
Vist 19877 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 19275 ganger

Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00
Tog 476, Di 3, dobbel
Vist 19273 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 45800 ganger

Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 45800 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 477, Di 3
Vist 21898 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 5781, Di 3 + SJ T44
Vist 18709 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00
Tog 478, Di 3
Vist 20838 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 5796, Di 3 x 2
Vist 18955 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00
Tog 451, Di 3
Vist 21426 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 1998-05-27
Tog 5792, Di 3 x 2
Vist 20826 ganger

Saksvikbukta, sett fra Ålia 2000-05-00
Tog 384, Di 3
Vist 20317 ganger

Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden 1999-06-00
Tog 5791, Di 3.633
Dette var det antatt siste gang Di 3 ble brukt i hovedgodstogene på Nordlandsbanen, men bruken ble forlenget.
Vist 20905 ganger

Vikhahar st. øst 1991-06-01
Tog 430 x 421, 92, Di 3
Vist 15983 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 20028 ganger

Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16
Tog 451, Di 3.627
Vist 20028 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 8.717, Di 3.628
Vist 19211 ganger

Malvik st 2003-06-02
Tog 5791, Di 3.628
Vist 20880 ganger

Haugan gård 1993-08-00
Tog 456? 5796?, Di 3 x 2
Nattoget eller personvogn i godstog 5796
Vist 15786 ganger

Torp hp, Malvikvn. 630 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 43747 ganger

Midtsand, v bussholdeplass 1988-03-07
Tog 457, 5732, 92.51 x Di 3.617
457 krysser 5732
Vist 42552 ganger

Midtsand, øst, fra hovedveien 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 45974 ganger

Hommelvik st, vest 1989-04-16
Tog 451, Di 3.608
Vist 45909 ganger

Ved Nygård i Hommelvika 1988-03-07
Tog 5732, Di 3.617
Vist 43883 ganger

Hell st 2004-10-29
Tog Bluesexpre, Di 3
Vist 16924 ganger

Hell-Eidum 1988-05-02
Tog 5731, Di 3.613
Kopperåkippen
Vist 43553 ganger

Hegra-Sona 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 44643 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 44590 ganger

Flornes-Gudå 1976-06-17
Tog 5754, Di 3
Vist 44269 ganger

Gudå-Meråker 1976-06-17
Tog 424, Di 3.631
Vist 45864 ganger

Kopperå stasjon 1975-06-26
Tog 5760, Di 3.626
Vist 44001 ganger

Storlien 1975-06-26
Di 3.626
Vist 43061 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5783, Di 3.617
Skrapjern til Jernverket på Mo
Vist 44033 ganger

Skatval-Langstein 1989-07-27
Tog 5798, Di 3, trippel
Vist 42678 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 44899 ganger

Åsen 1971-06-08
Tog 5773, Di 3.619
Vist 44496 ganger

Åsen-Rognlan 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 44316 ganger

Åsen-Rognlan 1994-08-00
Di 3.629
Vist 17121 ganger

Skogn-Levanger 1989-04-06
Tog 452, Di 3.618
Vist 44291 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3.631
Vist 44525 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5793, Di 3, dobbel
Vist 43040 ganger

Fleskhus-Røra 1978-06-17
Tog 5762, Di 3.603
Vist 44383 ganger

Steinkjer 1971-06-08
Tog 452, Di 3.614
Vist 44814 ganger

Steinkjer-Byafossen 1994-08-00
Tog 458, Di 3.642
Vist 21021 ganger

Byafossen-Fossemvatnet 1978-06-17
Tog 5794, Di 3.613
Vist 44084 ganger

Fossemvatnet-Sunnan 1994-08-00
Di 3.622
Vist 16623 ganger

Hjerkin st 1970-08-12
Tog 1201, Di 3.614
Vist 44990 ganger

Drivstua 1975-06-27
Di 3.631
Vist 43184 ganger

Drivstua-Engan 2000-08-20
Tog 408, Di 3.632
Innkjør Drivstua st
Vist 18230 ganger

Soknedal st 1970-08-12
Tog 5706, Di 3.602
Vist 44469 ganger

Stod-Valøy 1978-06-17
Tog 451, Di 3, dobbel
Vist 43720 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 19378 ganger

Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08
Tog 458, Di 3
Jørstad elv
Vist 19378 ganger

Jørstad 1971-06-08
Tog 5731, Di 3.604
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 43906 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 456, Di 3.630
Vist 45854 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover
Vist 45433 ganger

Grong 1971-06-08
Tog 5776, Di 3.606
Vist 45433 ganger

Grong 1975-06-26
Tog 5772, Di 3.605
Vist 48087 ganger

Lassemoen 1978-06-12
Tog 5775, Di 3.623
Vist 44835 ganger

Namsskogan-Bjørnstad 1989-07-30
Tog 5798, Di 3.627
Vist 44792 ganger

Svenningdal 1978-06-12
Tog 5776, Di 3.621
Underveisgodstoget 5776 krysser med 451 på Svenningdal st
Vist 45105 ganger

Svenningdal-Trofors 1982-07-27
Tog 5796, Di 3.612
Vist 44013 ganger

Mosjøen 1978-06-12
Tog 452, Di 3.620
Vist 44066 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 45111 ganger

Mo i Rana 1970-08-14
Tog 455, Di 3.632
Skifting for å hente opp spisevogn for nattoget
Vist 45110 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Vist 47481 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.605
Skifting av vogner i 455
Vist 47481 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 44750 ganger

Mo i Rana 1971-06-05
Tog 452, Di 3.606
3.624 settes på 455 som ekstra forspannslok
Vist 44771 ganger

Gullsmedvik 1970-08-14
Di 3.621
Lok for malmtrafikken mellom Storforshei og Gullsmedvik
Vist 44636 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5795, Di 3.619
Klargjøring av tog 5795 til Storforshei
Vist 46113 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 44370 ganger

Gullsmedvik 1971-06-07
Tog 5772, Di 3.612
Vist 44370 ganger

Gullsmedvik-Skonseng 1978-06-16
Tog 5907, Di 3.623
Vist 44831 ganger

Hjartåsen-Krokstrand 1982-07-19
Tog 451, Di 3
Bro over Raufjellfossen
Vist 45190 ganger

Bolna 1982-07-19
Tog 452, Di 3.632
Vist 44573 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 5791, Di 3.607
5791 passerer Polarsirkelen
Vist 46242 ganger

Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15
Tog 451, Di 3.630
Vist 45242 ganger

Rognan 1971-06-05
Tog 455, Di 3.624
Vist 44434 ganger

Rognan-Setså 1998-07-12
Tog 5790, Di 3.632
Langset
Vist 18156 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 44608 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 455, Di 3.630
Vist 44608 ganger

Fauske 1971-06-07
Tog 452, Di 3.628
Vist 44983 ganger

Fauske 1978-06-14
Tog 456, Di 3.631
Vist 44723 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 44967 ganger

Bodø 1978-06-15
Tog 455, Di 3.619
Vist 44967 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
Vist 42912 ganger

Finse 1983-05-07
Di 3.610
3.610 sammen med 26c 411 (NJK utflukt)
Vist 42912 ganger

[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein jernbanenettsted Semaforen] nytt bilde

Søk etter materiell:
Søk på bestemt dato: åååå-mm-dd

Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2019

I dag 463 treff på sesfoto, og 1641713 totalt siden 03.09.2005 01:34. Dagsgjennomsnitt: 320 treff ·