Sveins jernbanebilder

Viser bilde http://www2.dmmh.no/~ses/togfoto/pool/01692-455.jpg

Søk på materiell inneholdende teksten "Di 3.605"