Sveins jernbanebilder

Viser bilde http://www2.dmmh.no/~ses/togfoto/pool/91147-5741.jpg

Søk på materiell inneholdende teksten "Di 3.605"